dimarts, 12 d’octubre del 2010

per ser inequívoc

 Las lletras molt bonas son;
Pero no las vol lo mon
Dels quatre cents aforismes catalans de Joan Carlos Amat

Ell només vol el gest

Abandonar ser pres
de  les paraules
per fi ser-ho dels fets